ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី និងឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកា សហភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (សសយក) និងឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាសសយក​ ខេត្តកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ សសយក