ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី កម្ពុជា-ឡាវ នៅប្រទេសឡាវ

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —