អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់ទុកការអត្ថាធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក ជាកាយវិការដែលបង្ហាញអំពីការមិនគោរពចំពោះអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —