រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ តំបន់អភិរក្សបឹងពារាំងជាសក្តានុពលទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏សំខាន់របស់ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

សត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាសត្វននៀលពណ៌ ទុង ប្រវឹក ទាព្រៃ ។ល។ កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សបឹងពារាំង ស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រាវ ចម្ងាយប្រមាណ៨គីឡូម៉ែត្រ ពីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដែលជាសក្តានុពលទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយរបស់ខេត្ត។

ដោយ ឃុត សៅ