ឯកឧត្តម សារ៉ាយ ឆុន អញ្ជើញជាអធិបតី បិទពិធីផ្សព្វផ្សាយអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លើកទី២៧

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម សារ៉ាយ ឆុន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា អញ្ជើញជាអធិបតី បិទពិធីផ្សព្វផ្សាយអនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ លើកទី២៧ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត