ឯកឧត្តម យន្ត មីន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាល ខេត្តព្រះសីហនុ នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ចំនួន០៣ចំណុច ក្នុងការអនុវត្តការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី