ឯកឧត្តម សុខ លូ អញ្ជើញជាអធិបតី បិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ និងទិសដៅបន្ត នៅខេត្តកំពង់ធំ

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញជាអធិបតី បិទសន្និបាតបូកសរុបវាយតម្លៃការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា
ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ស៊ុម វណ្ណា