លោកស្រី ហៀក ហ៊ីមុល្លី អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ គណ:កម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកស្រី ហៀក ហ៊ីមុល្លី អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារ២០១៩ របស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី