ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករាស្អែកតទៅ បណ្ដាខេត្ដស្ថិតក្នុងតំបន់ខ្ពស់រាប និងតំបន់ភ្នំ នឹងមានសីតុណ្ហភាពអប្បរមាចាប់ពី២០ ទៅ២២អង្សាសេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —