នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ​​ COSTA FORTUNA នាំភ្ញៀវទេសចរ និងនាវឹកជិត ៤.០០០នាក់ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិ​ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —


នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ COSTA FORTUNA នាំភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិ​សាសន៍ និងនាវឹក​ប្រមាណជិត ៤.០០០នាក់ មកពីប្រទសថៃចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ មុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសសឹង្ហបុរី ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី