ក្រសួងការពារជាតិប្រកាសថ្កោលទោស និងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការអំពាវនាវរបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ដើម្បីឱ្យកងទ័ពប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —