ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិក ដោយមិនបោះត្រាចេញ-ចូលលើលិខិតឆ្លងដែនទៀតឡើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —