ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ជើញជាអធិបតី បិទសន្និបាតបូកសរុបការងារ និងការវាយតម្លៃលើវិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកំពង់ចាម

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាអធិបតី បិទសន្និបាតបូកសរុបការងារ និងការវាយតម្លៃ លើវិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ និងកលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកំពង់ចាម នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូពថត៖ ឆាយ មុត