ក្រុមហ៊ុន SCA ឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់​សេវាកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមហ៊ុន SCA គ្រប់គ្រងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញសរសេរលិខិតផ្ញើជូន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺចំពោះការលើកឡើងរបស់ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ទាក់ទងប្រព័ន្ធបង់ ប្រាក់ថ្លៃចំណតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។

« ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុន SCA៖ »