លោក គីម រិទ្ធី អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី៤ របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា

AKP ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី អនុប្រធានសភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់គណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ (២០១២-២០១៨) ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ទិត ស្រ៊