រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ការសម្តែងសិល្បៈរបស់បណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ ដើម្បីអបអរពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ ក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ការសម្តែងសិល្បៈរបស់សិល្បករ សិល្បការិនី មកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ ដើម្បីអបអរសាទរការប្រកាសជាផ្លូវការ ក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី (ACC) ដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្រុងសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល