លោកស្រី កែវ សុខពិសី អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបារី នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកស្រី កែវ សុខពិសី អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ តំណាងឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបារី នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន