ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន នៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃ

AKP ឈៀងម៉ៃ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ អញ្ជើញចូលរួម ជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃ ប្រទេសថៃ ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស