អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសចាត់វិធានការដោយម៉ឺងម៉ាត់ និងគ្រប់រូបភាពប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត ឬបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —