នាវាទេសចរណ៍ Diamond Princess នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេស និងនាវិកប្រមាណជិត ៤.០០០នាក់ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

នាវាទេសចណ៍បរទេសមួយគ្រឿងមានឈ្មោះ Diamond Princess នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ និងនាវិកប្រមាណជិត ៤.០០០នាក់ មកពីប្រទេសថៃ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចមួយ ថ្ងៃនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរី។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី