រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៩នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —