តំណាងប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី ធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីលទ្ធិផលបញ្ចប់ពិធីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា អគ្គនាយកក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីកម្ពុជា និងតំណាងប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី (ACC) អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលបញ្ចប់ពិធីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី នាល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប។

រូបថត៖ ថាច់ ផាណារ៉ុង និង ឡាញ់ វិសាល