អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ ប្រគល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៤១០គ្រួសារ នៅស្រុកស្នួល

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះប្រគល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៤១០គ្រួសារ នៅស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ