ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្តីពី ការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ ស្តីពីការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី