អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធខួប៤០ឆ្នាំនៃទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា នៅតំបន់ជុំវិញពហុកីឡដា្ឋនជាតិ នាថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —