ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ចើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការជួសជុលប្រព័ន្ធលូ ក្នុងខណ្ឌចំនួន០៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —


ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ចើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការជួសជុលប្រព័ន្ធលូ ក្នុងខណ្ឌចំនួន ០៤ រួមមាន ខណ្ឌដូនពេញ ទួលគោក ៧មករា និងចំការមន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត អុក សុខខឿន