ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន AKP និងវិទ្យុជាតិ ចូលជួបសម្ភាស ស្តីពីការវិវត្តន៍នៃវិស័យព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) និងវិទ្យុជាតិ ដឹកនាំដោយលោក ខាន់ សុភីរម្យ ប្រធាននាយកដ្ឋានដំណឹងផ្សាយទៅបរទេស នៃ​ AKP ចូលជួប សម្ភាស នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ស្តីពីការវិវត្តនៃវិស័យព័ត៌មានក្នុង រយៈពេល៤០ឆ្នាំកន្លង មកនេះ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ