នាវាទេសចរណ៍ WESTERDAM នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេស និងនាវិក ប្រមាណជិត ៣.០០០នាក់ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច   

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងមានឈ្មោះ WESTERDAM នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ និងនាវិកប្រមាណជិត៣.០០០នាក់ មកពីប្រទេសវៀតណាម ចូលចតនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី