នាវាទេសចរណ៍ SEABOURN OVATION នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេស និងនាវិកជាង ១.០០០នាក់ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិ ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

នាវាទេសចណ៍បរទេសមួយគ្រឿងមានឈ្មោះ SEABOURN OVATION នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ និងនាវិកជាង ១.០០០នាក់ មកពីប្រទេសថៃ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច មុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី