ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប​ រៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៨១៣នាក់ មកពីក្រុង ស្រុកចំនួន ៣ 

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម អ៊ឹង ហឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៨១៣នាក់ មកពីក្រុង ស្រុកចំនួន ៣ រួមមាន ស្រុកអង្គរធំ ប្រាសាទបាគង និងក្រុងសៀមរាប នៃខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក