ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននព្ធមាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

AKP ពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននព្វមាស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ណៅ ធឿន