ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អនុញ្ញាតឲ្យជំនាញការស្ម័គ្រចិត្តជាន់ខ្ពស់ជប៉ុន របស់អង្គការ JICA ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាលខេត្តសៀមរាប អនុញ្ញាតឲ្យលោក Akio Miyamoto អ្នកជំនាញការស្ម័ត្រចិត្តជាន់ខ្ពស់ជប៉ុន របស់អង្គការJICA ដែលមានជំនាញផ្នែកការងារកែលម្អស្ថាបនាប្រព័ន្ធលូទឹកសំណល់ និងស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលត្រូវ ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា នាថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក