នាយឧត្តមសេនីយ៍ ណឹម សុវត្ថិ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងសាងសង់ និងអត្ថន័យនៃវិមានឈ្នះឈ្នះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ណឹម សុវត្ថិ ប្រធានក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងវិមានឈ្នះឈ្នះ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការសាងសង់ និងអត្ថន័យ នៃវិមានឈ្នះឈ្នះ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅភំ្នពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា