ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាបំប៉នគ្រូបង្រៀន ស្តីពីការប្រើបា្រស់កញ្ចប់សម្ភារៈ អំណានថ្នាក់ដំបូង នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨-

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាបំប៉នគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ និងថ្នាក់ទី២ ស្តីពីការប្រើបា្រស់កញ្ចប់សម្ភារៈអំណានថ្នាក់ដំបូង នៅសាលាបឋមសិក្សាទៀបាញ់គំរូ ស្ថិតនៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី២២ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ