អាកាសយាដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបរៀបចំពិធីអបអរសាទរជើងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរបង្រ្គប់ ចំនួន ១០លាននាក់ ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អាកាសយាន ទាំង៣ នៅកម្ពុជា

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨-

អាកាសយាដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប រៀបចំពិធីអបអរសាទរទទួលជើងយន្តហោះ បង្រ្គប់ចំនួន អ្នកដំណើរ ១០លាននាក់ ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង៣ នៅកម្ពុជា រួមមាន៖ ភ្នំពេញ, សៀមរាប និងក្រុងព្រះសីហនុ ដែលពិធីនេះរៀបចំឡើងនៅ អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិ ខេត្តសៀមរាប នាល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ