លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាជាតិលើកទី១២ នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជូញដូរមនុស្ស ១២ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាជាតិ នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជូញដូរមនុស្ស ១២ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក