រូបថតប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណពិភពលោក គម្រប់២៦ឆ្នាំ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ គឺគម្រប់ខួប២៦ឆ្នាំ នៃការចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណពិភពលោក ហើយ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ