ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីថវិកាកម្មវិធី និងប្លង់គណនេយ្យថ្មី នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីថវិកាកម្មវិធី និងប្លង់គណនេយ្យថ្មី នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ