ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺចំពោះការចុះផ្សាយរបស់កាសែត ឌឺខេមបូឌា ដេលី ដែលថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទប្រតិបត្តិការរបស់កាសែតនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –