ឯកឧត្តម អ៊ឹម ចាន់ថុល អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាអន្តរជាតិ និងទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ០៩ធ្នូ នៅខេត្តក្រចេះ

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្ដម អ៊ឹម ចាន់ថុល ឧបការីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាអន្តរជាតិ និងទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំពើពុករលួយ ០៩ធ្នូ និងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តក្រចេះ នាថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ