នាវាទេសចរណ៍ WESTERDAM នាំភ្ញៀវទេសចរ និងនាវិកជិត ៣.០០០នាក់ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល១ថ្ងៃ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

នាវាទេសចណ៍បរទេសមួយគ្រឿងមានឈ្មោះ WESTERDAM នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ និងនាវិកជិត ៣.០០០នាក់ មកពីប្រទេសថៃ ចូលចតនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃ មុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី