អង្គការមនុស្សធម៌ដើម្បីកុមារ និងស្រ្តី សហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប រៀបចំការប្រណំាងកង់ ដើម្បីកុមារ លើកទី១៣ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

អង្គការមនុស្សធម៌ដើម្បីកុមារ និងស្រ្តី សហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប រៀបចំការ ប្រណំាងកង់ ដើម្បីកុមារលើកទី១៣ នៅទីលានជល់ដំរី ក្នុងបរិវេណប្រាសាទបាយ័ន ខេត្តសៀមរាប ដែលមាន មនុស្សចូលរួមប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ