ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសម្ពោធបើកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Global House របស់ក្រុមហ៊ុន Global House Cambodia នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសម្ពោធបើកមជ្ឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម Global House របស់ក្រុមហ៊ុន Global House Cambodia នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់