រូបថតឯកសារ៖ ពិធីសម្ពោធវិមាន២ធ្នូ នៅឃុំ២ធ្នូ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ (២០១៣)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —