សេចក្តីកែតម្រូវ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ដោយសារការទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ធ្វើអោយមានការយល់ច្រឡំ យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា មិនមានឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះនៅខេត្តព្រះសីហនុទេ តែជាលំហាត់សមយុទ្ធធ្លាក់យន្តហោះប៉ុណ្ណោះ។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសអចេតនានេះ។