លោកជំទាវ ហង់ លីណា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ហង់ លីណា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជន ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត