រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្ដីសម្រេចបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨​​ —