ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ធកកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារ​គ្រប់គម្រោង FMIS អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័ក​ផ្ទេរ​សិទ្ធិនៃក្រសួង-ស្ថាប័នដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា