លោកស្រី ហៀក ហ៊ីមុន្លី អញ្ជើញបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអន្តរាគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកស្រី ហៀក ហ៊ីមុន្លី អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអន្តរាគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់ មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ មានរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី