ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតាមដាន និងពិនិត្យអ្នកជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ាន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យអ្នកជំនាញ ទេសចរណ៍អាស៊ាន ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ